Tel. +48 617 49 59

Polityka Prywatności

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Hotel Oleńka Anna Witowska z oddziałem w Szydłowcu (26-500) miejscowość Barak 1a.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać dane?

Państwa dane osobowe zbierane są w celu wykonania usługi hotelowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych, w tym do zachęcenia Pani/Pana do ponownego skorzystania z naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, opartego na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy bowiem do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Panią/Pana informacje – spersonalizowane propozycje.

 

Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy hotelowej lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

 

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu wykonania usług świadczonych na jego rzecz i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT oraz usługi księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych?

Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji handlowych jest dobrowolne, dlatego swoją zgodę mogą Państwo w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie chęci realizacji jednego ze swoich praw należy wysłać e-mail na adres: hotel_olenka@wp.pl.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi hotelowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.